Projektet startade med en omfattande definition av kundkrav och datamodeller. Efter ungefär ett år av definitionsarbete och konversion och överföring av systemdata från det befintliga systemet har CDProfit-projektet nått sin andra fas.

Berlin Last Mile använder nu CDProfit parallellt med det befintliga systemet.

Målet är att ge användarna tillräckligt med tid för att få erfarenhet och göra systembytet så smidigt som möjligt utan att störa den dagliga produktionen. Samtidigt anses det viktigt att samla erfarenheter från alla användningsområden och att säkerställa att användarna är fullt bekanta med det nya systemet.

"Anygraaf uppfyllde de ursprungliga kraven. I projekt av denna storleksordning tillkommer dock nya krav under genomförandet. Vi kan inte tillräckligt betona projektgruppens förmåga och noggrannhet, både inom huset och hos Anygraaf. Nya områden som skall definieras fokuserar främst på löneberäkning, budgetering och nya distributionsmöjligheter för att skräddarsy systemet efter kundbehov,” säger Berlin Last Miles IT-direktör Martin Schmidt.

Berlin Last Mile GmbH har ansvarat för distributionen av varje utgåva av Berliner Morgenpost, Tagesspiegel och Berliner Zeitung sedan 1994 - mer än 300 000 dagstidningar till abonnenter från tryckeriet direkt till brevlådor dag efter dag och natt efter natt.

https://www.berlinlastmile.de

Närmare upplysningar:

CIO Martin Schmidt, Berlin Last Mile

Projektchef Jyri Vanninen (+358 500 422342), jyri.vanninen[at]anygraaf.fi, Anygraaf Oy