Projektet för övergången av alla tidningar till Neo tog tio månader och de första Neo-tidningarna gjordes i Ylivieska redan i oktober 2017. Varje vecka eller inom två veckor bytte de lokala tidningarna det välbetjänade Doris-systemet till Neo. Sist i tur var Keskipohjanmaa där projektet var mera utmanande eftersom tidningen samtidigt gick över från broadsheet till tabloidformat.

Keskipohjanmaa ingår i tidningssamarbetsgruppen Lännen Media och redan förra hösten började Neo hantera materialutbytet inom gruppen vilket inte hade varit möjligt med det tidigare Doris-systemet.

Som en del av projektet bytte Keskipohjanmaa från Oracle-databas till gratis PostGres-databas. Ändringen gjordes för annonssystemet AProfit och cirkulationssystem CProfit redan på hösten. Tidigare har cirkulations- och prenumerationssystemet CDProfit redan arbetat i PostGres på Keskipohjanmaa.

Annonshanteringssystem Neo-IH har utnyttjats för att hantera gruppens annonsmaterial, vilket gör det möjligt att hantera behovet av annonsproduktion och -försäljning och sidframställningen effektivare.

"När det gäller produktion var projektets slutpunkt 14 februari, men i praktiken har den omfattande inlärningen av Neos användning och utvecklingen av programmen fortsatt under hela våren och sommaren. Det tar tid att skapa nya sidgeometrier och vänja sig till storskalig användning av dem”, säger redaktionschefen Hannu Lehto.

SportNG-programmet tar hand om tabeller i bollsporter som är svåra att få från rikstäckande källor för en regionaltidning som Keskipohjanmaa.

Nästa steg är att använda skiftsystemet ShiftNG.

Nu har projektet förändrats till normal användning och underhåll. Tidigt på våren installerades Neos 2018-versioner i produktion.

Närmare upplysningar:

Projektledare Jyri Vanninen (0500 422342), jyri.vanninen [at] anygraaf.fi, Anygraaf Oy