Anyg­raaf on teh­nyt yh­teis­työ­tä lu­kuis­ten asi­ak­kai­den ja kump­pa­nien kans­sa koko yri­tyk­sen ole­mas­sa­o­lo­a­jan – jo 20 vuot­ta! Tie­tys­ti pal­jon asi­ak­kai­ta on myös tul­lut mu­kaan yh­teis­työ­hön mat­kan var­rel­la.

Vaik­ka juh­la­vuo­si meni pit­käl­ti töi­tä teh­des­sä, niin mar­ras­kuus­sa Anyg­raaf juh­li syn­ty­mä­päi­vi­ään se­mi­naa­ril­la ja il­lan­vie­tol­la. Se­mi­naa­ris­sa esi­tel­tiin mi­hin talo on pääs­syt 20 vuo­des­sa, ja il­taa vie­tet­tiin hy­vän ruu­an, mu­sii­kin ja seu­ran mer­keis­sä.

Anygraafin naapuri ja yhteistyökumppani Taitotalon Kongressikeskus Helsingin Pitäjänmäessä oli laittanut juhliin pöydän koreaksi.

Anygraafin naapuri ja yhteistyökumppani Taitotalon Kongressikeskus Helsingin Pitäjänmäessä oli laittanut juhliin pöydän koreaksi.

Taitava muusikko Anssi Känsälä viihdytti elävänä jukeboxina juhlaväkeä.

Taitava muusikko Anssi Känsälä viihdytti elävänä jukeboxina juhlaväkeä.