Tie­sit­kö, et­tä Neon apu­ko­men­nois­ta löy­tyy käyt­tä­jä­koh­tai­nen avain­sa­na­vah­ti?

Sen avul­la voit seu­ra­ta esi­mer­kik­si kump­pa­ni­leh­dil­tä tai STT:ltä tu­le­vien jut­tu­jen si­säl­töä.

Jos ha­lu­at, et­tä avain­sa­na­vah­ti ke­rää tie­dot esi­mer­kik­si kai­kis­ta ju­tuis­ta, jois­sa esiin­tyy sana "Kuo­pio", vah­ti hoi­taa seu­ran­nan puo­les­ta­si.

Osu­mat ju­tuis­ta, jois­sa sana esiin­tyy, löy­ty­vät Ne­os­sa omas­ta avain­sa­na­vah­ti-nä­ky­mäs­tään.

Jos et ole jo käyt­tä­nyt vah­tia, pyy­dä oman toi­mi­tuk­se­si pää­käyt­tä­jäl­tä neu­vo­ja ja li­sää vah­ti työ­ti­laa­si.

Pää­käyt­tä­jät, ky­sy­kää tar­vit­ta­es­sa neu­vo­ja meil­tä.