JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 »

Kirkkonummen Sanomien printti ja netti Anygraafin Neo-järjestelmään ja ilmoitushallinta AProfitiin

Kirkkonummen Sanomat tehdään vuodenvaihteesta alkaen Anygraafin Neo-toimitus­jär­jes­telmällä, jonka käyttäjäksi lehti siirtyy Anygraafin aiemmasta Doris-toimitus­jär­jes­telmästä. Ilmoitus­lii­ke­toi­minnan hoitoon lehti valitsi Anygraafin AProfit-ilmoitus­jär­jes­telmän. Järjestelmiä käytetään palveluna Anygraafin palvelu­kes­kuksesta.

Hervannan Sanomille Anygraafin toimitus- ja ilmoitus­jär­jes­telmät Neo ja AProfit

Hervannan Sanomat tehdään jatkossa Anygraafin Neo-toimitus­jär­jes­telmällä. Ilmoitus­lii­ke­toi­minnan hoitoon lehti valitsi Anygraafin AProfit-ilmoitus­jär­jes­telmän. Uudet järjestelmät otetaan käyttöön heti alkuvuodesta, ja lehti saa ne käyttöpalveluna Anygraafin palvelu­kes­kuksesta.

Tuurin Ykköset! -lehti hankkii Anygraafin AProfit-ilmoitus­jär­jes­telmän

Tuurin Lehti Oy:n kustantama Ykköset!-lehti hankkii Anygraafin AProfit-ilmoitus­jär­jes­telmän. Ykköset! -lehti ilmestyy kerran viikossa, ja sen jakelulevikki on noin 280 000 kpl. Lehteä jaetaan Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

TS-Yhtymä siirtyy Anygraafin seuraavan sukupolven Neo-järjestelmään

TS-Yhtymän siirtyminen Anygraafin uusimman sukupolven Neo-järjestelmään on jatkoa pitkälle yhteistyölle.

SLP Kustannus Oy siirtyy Neo-toimitus­jär­jes­telmään ja laajentaa Anygraafin AProfit-ilmoitus­jär­jes­telmän käyttöä

SLP Kustannus Oy:n julkaisemat tilattavat paikallislehdet Sotkamo-lehti, Kuhmolainen ja Ylä-Kainuu, kaupunkilehdet Koti-Kajaani ja Koti-Lappi sekä maakuntalehti Kainuun Sanomat siirtyvät käyttämään Anygraafin Neo-toimitus­jär­jes­telmää. Anygraafin AProfit-ilmoitus­jär­jes­telmän käyttö laajenee konsernin kaikkiin lehtiin. Järjestelmiä käytetään palveluna Anygraafin palvelu­kes­kuksesta.

Anygraafin järjestelmä Oulun ja Kuusamon alueiden jakeluiden hoitamiseen

Kaleva Oy ja Anygraaf Oy ovat sopineet CDProfit-jakeluiden hallin­ta­jär­jes­telmän toimittamisesta Oulun Jakelutoimiston käyttöön. Järjestelmän käyttäjäksi tulee myös Kuusamossa toimiva Koillisjakelu Oy. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Anygraafin palvelu­kes­kuksessa.

NeoDirect Easy – www-sivut helposti ja kustan­nus­te­hok­kaasti

Julkaisijat haluavat toteuttaa ja tarjota asiakkailleen myös uusia sähköisiä julkai­su­ko­ko­nai­suuksia dynaamisesti ja helposti. NeoDirect on Anygraafin ratkaisu tähän tarpeeseen. Sähköiset julkaisukanavat ovat Neon avulla osa toimituksen prosessia ja sisältö saadaan lukijoiden saataville hallitusti, ilman erillisiä välivaiheita. NeoDirect poistaa työnkulusta turhat viiveet sekä tarpeen synkronoida ja konvertoida aineistoa eri järjestelmien välillä.

Tekijä­noi­keu­de­na­laisten sanomalehtien laajempaa käyttöä pilotoidaan

Mediatalot, Anygraaf ja Kansalliskirjasto ovat rakentaneet yhteistyössä järjestelmän, jolla lehden painoaineistot voidaan luovuttaa sähköisesti Kansal­lis­kir­jastolle.

Keskisuomalainen-konserni siirtyy Anygraafin AProfit-ilmoitus­jär­jes­telmään.

Savon Sanomat ensimmäisenä tuotantoon – jäljellä 55 lehteä.

CDProfit-jakelu­jär­jes­telmän kehitykseen lisävauhtia

Käyttäjätalojen yhteinen kehitysfoorumi perustettiin

Anygraaf ja CDProfit-jakelu­hal­lin­ta­jär­jes­telmän käyttäjäyritykset ovat yhdessä perustaneet kehitysfoorumin, jonka tavoitteena on seurata aktiivisesti muutoksessa olevan jakelu­lii­ke­toi­minnan suuntia ja huomioida ne järjestelmän kehityksessä. Lisäksi ryhmä ennakoi tulevaa ja ideoi uusia jakelu­lii­ke­toi­minnan muotoja.

Faktor ja Anygraaf yhteistyössä

Anygraafin Neo - median sisällön suunnittelu- ja hallin­ta­jär­jestelmä - on hankittavissa pilvipalveluna nyt myös Anygraafin yhteis­työ­kumppanin, Faktor Oy:n, kautta.

Oppima­te­ri­aa­li­mark­ki­noille uusi kustantaja - Anygraafin Neo toimitus­jär­jes­telmänä

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy ottaa käyttöön Anygraafin toimitus­jär­jes­telmän. Järjes­tel­mä­pal­velusta, koulutuksesta ja tuesta vastaa Anygraafin yhteistyökumppani Faktor Oy.

Alasatakunta siirtyy Anygraafin toimitus­jär­jes­telmään

Pyhäjärviseudun Paikallislehti Oy:n julkaisema Alasatakunta-lehti on hankkinut Anygraafin järjestelmät toimittamiseen ja digitaaliseen julkaisemiseen.

SA-kuva-arkisto osaksi kansallista sivustoa

Sodan ajan kuvista koottu digitaalinen SA-kuva-arkisto liittyy osaksi kansallista Finna.fi -sivustoa. Sivusto on osa opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön käynnistämää Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta. Yli miljoonalle kävijälle elämyksiä tarjonneen kuva-arkiston liittyminen sivustoon on merkittävä askel kohti tiedon löytymistä yhdestä paikasta.

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino haluaa hoitaa jakelun kustan­nus­te­hok­kaammin - Anygraafin CDProfit työkaluna

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj on alueensa suurin monimediatalo, jonka pääliiketoiminta-alueet ovat julkaiseminen, painaminen ja ohjelmis­to­palvelut. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 180 ihmistä. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 26,7 miljoonaa euroa.

Clas-Olav Slotte

New Skool Medialle Anygraafin ilmoitus­jär­jestelmä

Hollantilainen New Skool Media ja paikallinen Anygraafin jälleenmyyjä, Penthion Media Technologies, ovat allekirjoittaneet yhteis­työ­so­pi­muksen. New Skool Median omistukseen siirtyi kesällä yhdeksäntoista aikakauslehteä. Lehtiä kustansi aikaisemmin Sanoma Media Netherlands. Käyttöön tulevat Anygraafin ilmoitus­ten­hal­lin­ta­jär­jestelmä AProfit, selainpohjainen hallintatyökalu AProfit eSales sekä Penthion Media Technologiesin järjestelmä AdPortal.

Sanoma Lehtimediaan Anygraafin ilmoitus­jär­jestelmä sekä levikki- ja jakelujärjestelmä

Sanoma Lehtimedia ottaa syksyn 2014 aikana käyttöön Anygraafin AProfit- ja CProfit -järjestelmät. Sanoma Lehtimedian siirtyessä Länsi-Savo -konsernin tytäryhtiöksi järjestelmien ja asiakaskannan yhtenäistämisen tarve nousi luonnollisesti esille. Yritysten yhdistetty asiakaskanta tulee olemaan yksi Suomen laajimpia. Yhdistymisen jälkeiset tiiviisti aikataulutetut IT-projektit ovat haastavia, mutta Sanoma Lehtimedia halusi myös Anygraafin järjestelmät nopeasti käyttöön. "Saamme järjestelmien vaihdolla työkaluja myynti­or­ga­ni­saation uusiin haasteisiin", kertoo Sanoma Lehtimedian kehitysjohtaja Lasse Palminen.

Keskisuomalainen yhtenäistää ilmoitus­jär­jes­telmänsä

Keskisuomalainen-konserni ja Anygraaf ovat solmineet sopimuksen AProfit-ilmoitus­jär­jes­telmän käytön laajentamisesta Keskisuomalaiseen, Savon Sanomiin, Warkauden Lehteen sekä Maakunnan Sanomien julkaisuihin. Projektin tavoitteena on yhtenäistää konsernin ilmoitusmyynnin toimintaa sekä asiakkuuksien hallintaa. Projekti käynnistyy syksyllä ja valmistuu vuoden 2015 aikana.

Anygraafin systee­mi­suun­nit­telija Teemu Kuusisto jäseneksi Braille-neuvottelukuntaan

Anygraafin systee­mi­suun­nit­telija Teemu Kuusisto valittiin Braille-neuvottelukuntaan 1.5.2014 alkavalle nelivuo­tis­kaudelle. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön asettama toimikunta toimii pistekirjoituksen ja näkövammaisten oppimateriaalien asiantun­ti­ja­e­limenä.

Anygraafin jakelun­hal­lin­ta­jär­jestelmä Keski-Pohjanmaan Kirjapainolle

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino hankkii Anygraafin CDProfit-jakelun­hal­lin­ta­jär­jes­telmän. Samalla Keski-Pohjanmaa Kirjapaino ottaa käyttöön laiteriip­pu­mattoman sähköisen jakokirjan, joka HTML5-pohjaisena toimii kaikilla nykyaikaisilla mobiililaitteilla.

Anygraafin toteuttama SA-kuva.fi päivittyy – yleisölle tarjolla värikuvia ja videoita

Maanpuo­lus­tus­kor­ke­a­kouluun kuuluvan Tuotanto-osaston ylläpitämä SA-kuvagalleria avattiin huhtikuussa 2013. Maailman­laa­juisesti suuren suosion saavuttaneen kuvagallerian yksivuotisjuhla kansallisena veteraanipäivänä tuo mukanaan uutta sisältöä, kun palvelu päivittyy yli 800 värivalokuvalla ja videoma­te­ri­aalilla.

Neo 2.0 -päivitys ja vuosihuolto

Neo on päivittynyt alkuajoista jo useaan otteeseen monin pienin askelin. Nyt julkaistava 2.0-versio sisältää paljon uusia ominaisuuksia ja on käyttö­liit­ty­mältään edistyksellinen ja selkeä. Muun muassa sosiaalisen median tuki, palvelin­kuor­mi­tuksen optimointi ja parannettu painosten käsittely ovat ominaisuuksia, jotka tekevät päivittämisestä ajankohtaisen.

AProfit eSales - myyjän selainpohjainen työkalu ilmoitusmyynnin hallintaan

AProfit eSales on selainpohjainen työkalu ilmoitusmyynnin hallintaan ja aktiiviseen myyntityöhön kentällä. Järjestelmä pitää ajantasalla niin tiiminvetäjät kuin yksittäiset myyjätkin. AProfit eSales soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös tableteilla ja mobiililaitteilla.

Anygraafin toteuttama kuva-arkisto palkittiin

SA-kuva-arkisto palkittiin vuoden 2013 sotilas­pe­rin­ne­tekona. Palkinnon sai Maanpuo­lus­tus­kor­ke­akoulu 11. maaliskuuta 2014 sotilas­pe­rin­teiden tukemisesta. Tunnustus vuoden 2013 sotilas­pe­rin­ne­teosta myönnettiin SA-kuva-arkistolle, joka on avannut sodanaikaiset valokuva-arkistot yleisölle.

Anygraaf nyt myös Norjan mediamarkkinoilla

Anygraaf on saanut ensimmäisen tilauksen Neo-järjestelmälleen Norjan markkinoilta. Stiftelsen LO Media (LO Median säätiö) modernisoi ammattiyh­dis­tys­leh­tiensä ja verkko­si­vus­tojensa tuotannon ja on syksyn aikana asennuttanut käyttöönsä Anygraafin toimitus­jär­jestelmä Neon, ilmoitus­jär­jes­telmän AProfitin ja verkko­jul­kai­su­alusta ePlannerin.

Arbeidsdmandenin toimittaja Ane Børrud (vas.) ja LO Median ulkoasuvastaava, graafikko Thomas Løland.
Kuva: Roy Solstad, Transportarbeideren

Arbeidsdmandenin toimittaja Ane Børrud (vas.) ja LO Median ulkoasuvastaava, graafikko Thomas Løland. Kuva: Roy Solstad, Transportarbeideren

Metsälehti mobiililaitteille Anygraafin järjestelmillä

Mobiili-Metsälehti esiteltiin ensimmäistä kertaa Helsingin Metsämessuilla viime viikonloppuna.

”Lukijoiden palaute yllätti meidät. Saimme saman tien useita tilauksia. Osa halusi täydentää paperilehden kestotilaustaan, osa tilasi pelkän mobiiliversion”, kertoo Metsälehden päätoimittaja Eliisa Kallioniemi.

Metsäkustannuksen toimitusjohtaja Outi Karemaa ja Outi Nyman kertovat mobiilijulkaisusta kutsuvieraille.

Metsäkustannuksen toimitusjohtaja Outi Karemaa ja Outi Nyman kertovat mobiilijulkaisusta kutsuvieraille.

Jussi Ylitalo Anygraafille

Jussi Ylitalo on nimitetty järjes­tel­mä­a­si­an­tun­tijaksi Anygraafin Profit-tiimiin. Hän aloitti työnsä Anygraafilla lokakuussa.

« 1 2 3 4 »